Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/knoop/domains/deknoop.org/public_html/cmsPrivate/core/Vendors/Smarty/Smarty.class.php on line 742

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/knoop/domains/deknoop.org/public_html/cmsPrivate/core/Vendors/Smarty/sysplugins/smarty_internal_compilebase.php on line 52
Nieuws - De Knoop

Nieuws

 

Nieuw: de Richtlijn Problematische gehechtheid

 

De nieuwe jeugdzorg Richtlijn Problematische gehechtheid biedt jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers handvatten voor de signalering, diagnostiek en behandeling van problematische gehechtheidsrelaties van kinderen en jongeren binnen de context van een (pleeg)gezin, gezinshuis of residentie. Ontwikkelaar Marianne de Wolff (TNO Child Health): "Belangrijke boodschap van deze richtlijn is denk ik dat herstel van een problematische gehechtheidsrelatie vaak mogelijk is: door continue, stabiele en sensitieve zorg van de ouder. Vaak begeleiden professionals de biologische en niet-biologische ouders zodat zij leren sensitief en voorspelbaar op het kind te reageren."

De Richtlijn is online te raadplegen en te downloaden op www.richtlijnenjeugdzorg.nl/problematische-gehechtheid. Kinderen en jongeren met een problematische gehechtheidsrelatie ontlenen geen of onvoldoende emotionele veiligheid aan de relatie met hun ouder(s). Doorgaans hebben ze minder zelfvertrouwen, kunnen ze hun emoties minder goed reguleren en zijn ze minder sociaal vaardig dan leeftijdgenoten met een gezonde gehechtheidsrelatie. De Wolff: "Een problematische gehechtheidsrelatie heeft, afhankelijk van de ernst, een negatieve invloed op hun kwaliteit van leven." Naast het effectief invulling geven aan de signalering, diagnostiek en behandeling van jeugdigen met een problematische gehechtheidsrelatie, helpt de richtlijn jeugdzorgprofessionals ook om ouders en beroepsopvoeders te ondersteunen bij de opvoeding en begeleiding van deze kinderen en jongeren. Het volgen van de richtlijn betekent helaas niet altijd dat de gehechtheidsproblemen volledig verdwijnen. De Wolff: "De aanbevelingen die de richtlijn geeft leiden er wel toe dat de problemen verminderen en beter hanteerbaar worden. Voor het kind én zijn ouders."

De Richtlijn Problematische gehechtheid sluit aan bij andere richtlijnen voor de jeugdzorg. Zo kan, wanneer de gedragsproblemen bij een jeugdige erg complex zijn, de Richtlijn Ernstige gedragsproblemen bijvoorbeeld uitkomst bieden. Het ontwikkelen van richtlijnen jeugdzorg is een initiatief van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW). Richtlijnen gelden als professionele standaarden van beroepsbeoefenaren en dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

De Richtlijn Problematische gehechtheid is voorzien van vier praktische werkkaarten voor professionals. Daarnaast staat in een apart document de onderbouwing van de richtlijn beschreven en is er een aparte cliëntversie gemaakt. De richtlijn, werkkaarten, onderbouwing en de cliëntversie zijn te downloaden op www.richtlijnenjeugdzorg.nl/problematische-gehechtheid.

 

 

November 2014: lezingen Willem de Jong in Alkmaar, Zwolle en Eindhoven

Leerkrachten kunnen een positieve bijdrage leveren aan het herstel van beschadigde kinderen. Zij kunnen met kennis van zaken en begrip het verschil maken en jonge mensenlevens weer op de rails zetten. Dat is de overtuiging van Willem de Jong, die in november in Alkmaar, Zwolle en Eindhoven lezingen houdt over het thema: ‘Ontwrichte kinderen in het onderwijs. Een verborgen epidemie'.
Meer lezen >

 

Behoefte aan lotgenotencontact?

Er zijn ouders van kinderen met hechtingsproblematiek die behoefte hebben aan contact met andere ouders. De Knoop krijgt regelmatig de vraag voorgelegd of er een bijeenkomst kan worden belegd waarop ouders hun ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen steunen. Wij willen daar graag aan meewerken. Hebt u behoefte aan een dergelijke bijeenkomst, stuur dan een e-mail naar info@deknoop.org om dat kenbaar te maken. Bij voldoende belangstelling zullen wij - waarschijnlijk op een zaterdag in het najaar - een contactmiddag organiseren. Als u ons mailt, houden wij u op de hoogte!

 

NIEUW! Boekje over de ARGOS-methodiek

Bij de Carante Groep verscheen: Methode ARGOS, een boekje over begeleiden bij een gehechtheidsstoornis en verstandelijke beperking. Het is geschreven door Matthijs Heijstek en Henri Koelewijn, orthopedagogen bij Amerpoort, een van de aangesloten organisaties van Carante Groep.

ARGOS geeft houvast voor begeleiders die werken met cliënten met een hechtingsstoornis en een verstandelijke beperking. De combinatie van hechtingsstoornis en verstandelijke beperking is ingewikkeld en stelt zowel begeleiders als cliënten voor grote uitdagingen. De methode ARGOS is ontwikkeld voor begeleiders die hiermee te maken hebben.

ARGOS is praktisch en geeft handvatten voor het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking en een hechtingsstoornis. De letters ARGOS staan voor Angst, Relaties, Gewetensontwikkeling, Overlevingsgedrag en Stress. Rond deze vijf thema’s ontstaan de meeste hulpvragen.

Volledige titelgegevens: Methode ARGOS: handvatten voor begeleiders van mensen met een hechtingsstoornis en een verstandelijke beperking, Carante Groep, 2014. 66 pagina's, ISBN 978-90-9028157-5. Het boekje is te bestellen bij Angelique Versteeg (aversteeg@carantegroep.nl), tel. 0184-491960, Postbus 245, 3360 AE Sliedrecht. Prijs: € 12,95, exclusief verzendkosten.